Nörolojik Rahatsızlıklar

Nörolojik rahatsızlıkların tedavisi Biorezonans ile mümkün olabilmektedir.

Biofrekans terapisi, sağlıklı yaşam için doğal yaklaşımları tercih eden kişilere nörolojik durum veya hastalığı yönetme seçeneği sunar. Biofrekans, hücresel düzeyde çalışır. Biofrekans cihazı, hücrelere sağlıklı frekanslar gönderir, böylece farklı hücreler ve sinir yolları arasındaki iletişimi geliştirir.

Bioteknolojinin nörolojik hastalıkların tedavisindeki yerini tartışan doktorlar aynı noktada birleşiyorlar. Üzerinde çalıştıkları parezi, nevralji, kas fibrilasyonu, huzursuz bacak, multipl skleroz, sefalaji gibi vaka incelemeleri, bu tip hastalıkların enfeksiyonlar ve toksinler dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Biofrekans terapisinin genel ve spesifik toksin uzaklaştırma ve hastanın kendi kan terapisi ile son derece başarılı olduğunun keşfedilmesi, biofrekans terapisinin nörolojik hastalıkları tedavi etmek veya ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılabileceğini göstermektedir. Biofrekans makineleri, ruh hali değişiklikleri, depresyon ve çeşitli nörolojik hastalıklar için kullanılabilmektedir.

Nörolojik hastalıklar sayısız ve oldukça yaygındır. Çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkar, birden fazla fiziksel ve duygusal değişiklikle kendini belli ederler. Biofrekans terapileri bu hastalıkların standart tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısıdır. Geliştirilmiş doğal frekansların kullanılması ve hastalık koşullarının gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan toksinlerin temizlenmesi yoluyla tedaviye yardım ederler.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, epilepsiden Alzheimer’a, dünya çapında bir milyar insan birçok nörolojik bozukluk yaşıyor. Avrupa’da, bu hastalıkların ekonomik maliyeti yaklaşık 139 milyar avro’yu buluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarına göre, dünya nüfusu arttıkça nörolojik hastalıkların etkisi bütün ülkelerde hissedilmeye devam edecek.

Çoğu kişinin aklına “nörolojik rahatsızlıklar” kelimesini duyduğunda, Alzheimer hastalığı veya Parkinson hastalığını geliyor. Ancak bu terim oldukça kapsamlı.

Nörolojik rahatsızlıklar, beyin, omurilik ve sinirlerden oluşan sinir sistemindeki bir bozukluktan ortaya çıkar.

Tüm vücut işlevlerini kontrol eden sinir sisteminde biyokimyasal, yapısal veya elektriksel anormallikler ortaya çıkar. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatan birçok semptom yaşanır. Nörolojik hastalıklar, genellikle kasları, beyni, nöromüsküler kavşağı, omuriliği, otonom sinir sistemini, kafa sinirlerini, sinir köklerini etkileyen merkezi ya da periferik sinir sistemi hastalıklarıdır.

Yalnızca birkaç nörolojik hastalık türü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.. Büyük bir çoğunluğu için tedavi seçenekleri oldukça sınırlı 600’den fazla nörolojik rahatsızlık vardır. Epilepsi, beyin tümörleri, Alzheimer, Parkinson, bunama ve inme dahil olmak üzere serebrovasküler hastalıklar, migren ve diğer baş ağrısı bozuklukları, çoklu skleroz, nöro-enfeksiyonlar, sinir sisteminin travmatik bozuklukları (ör. beyin travması), yetersiz beslenmeye bağlı nörolojik bozukluklar, parezi, nevralji, huzursuz bacaklar, vertigo gibi..

Nörolojik hastalıkların nedenleri değişken ve herbiri kendine özeldir. Beyin ve omurilik, tıpkı periferik sinirlerdeki gibi basınç ve zorlamaya karşı, sayısız zarla yalıtılmıştır. Nörolojik hastalıklar nörolojik yolu tamamen etkileyebilir ya da tek bir nöron üzerinde etkili olabilirler. Nöron yapısındaki en ufak rahatsızlık, hastalık veya işlev bozukluğuna neden olabilir.

Fiziksel yaralanmalar, çevresel etkiler, enfeksiyonlar, yaşam şekline – beslenmeye bağlı ya da sadece kalıtımsal nedenler nörolojik hastalıklara neden olabilirler.

Nörolojik hastalıkların belirtileri ve semptomları her hastaya göre değişir. Nörolojik hastalıkların duygusal belirtileri, duygudurum salınımları, depresyon, ani patlamalar, stres, kaygı ve sanrılar içerir. Fiziksel belirtileri ise, atikliğin azalması, kısmi veya tam felç, açıklanamayan ağrı, kas güçsüzlüğü, zayıf bilişsel yetenekler, nöbetler, okuma ve yazma zorluğu, baş ağrısı, yorgunluk ve görüş bulanıklığıdır.

Nörolojik hastalıkların tedavisi, hastanın şikayetlerini oluşturan duruma ve etkilenen vücut bölümüne bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tedavinin yanı sıra, mümkünse, hasta da kayıp fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için rehabilitasyona tabi tutulabilir. Nörolojik hastalıkların tedavisi için ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri, acı yönetimi, fizyoterapi, kognitif terapiler, cerrahi, biorezonans terapileri önerilir.