Biorezonans terapilerinde Bach Çiçekleri kullanılıyor

Biorezonans tıbbı, kişinin enerjetik-elektromanyetik durumunun hem ruhsal durumu hem fiziksel bedeni hem de zihinsel dengeyi etkilemesinden yola çıkar. Bach Çiçekleri kürleri bu nedenle Biorezonans tedavi programlarına eklenmiştir. Kişiye özel geliştirilen Biorezonans tedavilerinin programlanabilmesi için hastayla yapılan ön görüşme sırasında kendisine verilen formdaki soruları yanıtlaması istenir. 

Biorezonans terapisini uygulayan doktorun uygun bulduğu Bach Çiçekleri kürü Biorezonans terapilerine eklenir. Seans bitiminde de hastaya özel hazırlanmış Bach Çiçekleri karışımı günlük kullanım için kendisine verilir. Biorezonans terapilerinde Bach Çiçeklerinin frekanslarının hastaya nakli Bicom Biorezonans cihazı ile vasıtasıyla sağlanmaktadır. En büyük kolaylığı ve faydası “bütüncül” tedavi uygulamaya elverişli olmasıdır. Hastaların sürdürülen diğer biorezonans terapilerine eklemlenebilmektedir.


75 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da, özellikle İngiltere’de yaygın olarak kullanılmakta olan “Bach Çiçekleri” kürleri, korku ve endişeleri gidermek, stres ve kederi azaltmak, cesaret edilemeyen ilişkileri geliştirmek için çok güçlü, ancak hassas bir iyileştirme yöntemidir.


1920 ve 1930’larda İngiliz bakteriyolog, doktor ve patolog Edward Bach tarafından keşfedilmiş ve günümüze kadar birçok şekilde kullanılagelmiştir.

Hastaların fiziksel rahatsızlıklarının duygu durum bozukluklarından arındırılmadan iyileştirilemeyeceğini savunan Dr. Bach, 38 bitki özünün duyu durumlarımız üzerindeki etkilerini incelemiş, belirli çiçeklerin pozitif enerjisinin, düşüncelerimizin ve duygularımızın oluşturduğu olumsuz enerjiye karşı koyduğunu farkederek, dünyanın “Bach Çiçekleri” olarak bildiği 38 homeopatik kürü geliştirmiştir.

Her çiçek özü temel bir insan duygusu ile ilişkilendirilmektedir.  38 bitkinin her biri, belirli bir karakteristik veya duygusal duruma yönlendirilir.

Örneğin, Mimulus, belirli bir konuda endişeli olduğumuz veya korktuğumuz zamanlar içindir. Korkumuzun üstesinden gelmemize ve cesaretle yüzleşmemize yardımcı olmaktadır.

Bach Çiçekleri endişe hali (anksiyete) ve depresyon tedavisinde çok başarılı olmuş, her bir çiçek kürü farklı duygu durumu bozukluklarında hastalara sağlık kazandırmıştır. Biorezonans terapilerinde hastaya enerjisi aktarılan 38 Bach Çiçeği ve kullanıldığı duygu durumları şunlardır:

Agrimony (Kasıkotu) Güleryüzün ardında saklanan zihinsel sıkıntılar

Aspen (Toz Ağacı) “Bilinmeyen”e duyulan korku

Beech (Akgürgen/Kayın Ağacı) Hoşgörüsüzlük

Centaury (Kantaron) “Hayır” diyememe

Cerato (Boynuzlu) Kendi kararlarına güvenememe, danışma ve onaylanma ihtiyacı

Cherry Plum (Kiraz Erik) Aklını yitirme korkusu, duygusal kontrolün yitirilmesi

Chestnut Bud (Kestane Tomurcuğu) Hatalardan ders çıkaramama

Chicory (Hindiba) Bencillik, mülkiyet düşkünlüğü

Clematis (Orman Asması) Çalışamamak, gelecek hayalperestliği, baygınlık öncesi uzaklaşma

Crab Apple (Yengeç Elması) Kendini sevmeme, kendinden nefret etme

Elm (Karaağaç) Sorumluluklar yüklenerek bu durumdan boğulmuş olma

Gentian (Gentaniye) Bir aksilik sonrası cesaretin kırılması, kalkışamama

Gorse (Katır Tırnağı) Umutsuzluk ve çaresizlik duygusu

Heather (Funda) Benmerkezlilik ve içsel endişe

Holly (Çoban Püskülü) Nefret, kıskançlık ve düşmanlık

Honeysuckle (Hanımeli) Geçmişte yaşamak

Hornbeam (Gürgen) Bir şey yapmayı düşündüğünde hissedilen yorgunluk

Impatiens (Sabırotu) Sabırsızlık, sinirlilik, ajitasyon

Larch (Karaçam) Güven eksikliği, kendine güvensizlik

Mimulus (Misk Çiçeği) Bazı durumlar, belli olaylar karşısında hissedilen korku

Mustard (Hardalotu) Nedensiz hüzün

Oak (Meşe) Tükenmişlik sınırı geçildiği halde devam etme

Olive (Zeytin) Ruhsal ya da fiziksel faaliyet sonrası tükenmişlik duygusu

Pine (Çam) Suçluluk duygusu

Red Chestnut (Kızıl Kestane) Yakınlarımıza hissedilen aşırı ilgi

Rock Rose (Kaya Gülü) Derin korku ve panik

Rock Water (Kaynak Suyu) Kendi kendine uygulanan baskı

Scleranthus (Yumaklıot) Seçenekler arasında seçim yapamama, kararsızlık

Star of Bethlehem (Bethlehem Yıldızı) Şok durumları

Sweet Chestnut (Tatlı Kestane) Acizlik karşısında hissedilen acı

Vervain (Mine Çiçeği) Şehvet, aşırı istek

Vine (Asma Yaprağı) Üstünlük hissi, esnek olamama

Walnut (Ceviz) Değişikliklere mukavemet

Water Violet (Su Menekşesi) Gurur, kendini izole eden ulaşılmazlık hissi

White Chesnut (Ak Kestane) İstenmeyen düşünceler ve mantık argümanları

Wild Oat (Yabani Yulaf) Yaşam hedefsizliği, yön belirsizliği

Wild Rose (Yabani Gül) Teslimiyet, kendini sürüklenmeye bırakma, isteksizlik

Willow (Söğüt) Kendine acıma, küsme
Bach Çiçekleri kürleri ilaç değil, bitkilerin “homeopatik “kürleridir. Bitkinin fiziksel yapısı değil, “enerjisi” kullanılmaktadır. Her hastalığın kişiye özel ruhsal özelliklerle bağlantıda olduğu gerçeğinden hareketle, hastanın ruhsal yapısındaki sertlikleri yumuşatmaya yöneliktir. Böylece hastalıklar çok daha kolay ortadan kalkar. 

Biorezonans ile uygulanan Bach Çiçekleri kürleri, tanımlı çiçeklerin enerjisini kullanarak kişinin enerjisini değiştirme amaçlı kullanılmaktadır. Herhangi bir ilaçla etkileşmesi ya da yan etki yaratması söz konusu değildir.

38 bitkiden 5’ini (Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, Clematis) içeren “Acil Durum Kürü (Rescue Remedy)” ise bitki özlerinden hazırlanır. Çok yönlü kriz kürüdür.

Dr. Bach tarafından acil durum karışımı olarak biraraya getirilmiştir. Panik, şok, zihinsel uyuşma gibi acil durumlar için kullanılır. Tıbbi yardımın yerini tutamasa da, zihnin yaşadığı çıkmazlarda bedenin kendini iyileştirme sürecini başlatabilmesine yardımcı olur.

Acil durum kürü, uçağa binmeden önce, diş doktoruna giderken, önemli bir sınava ya da görüşmeye girmeden önce yaşanan sıkıntıyı giderir. Biorezonans terapileri sırasında enerjisi aktarılabilir, ağızdan alınabileceği gibi böcek ısırıkları, burkulma veya ezilme durumlarında haricen de uygulanabilir.

İnsanlarda olduğu gibi bu kürler, özellikle de acil durum kürü, hayvanlar üzerinde de gayet etkilidir çünkü eğer bir canlı rahatsız hissediyorsa mutlaka bir şok veya dehşet yaşamıştır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.